Om touren

NÅ UT MED EVANGELIET MITT I UNGDOMSVÄRLDEN OCH RUSTA EN UNG GENERATION I EN UTÅTRIKTAD JESUSLIVSSTIL MED UNDER OCH TECKEN, BETJÄNANDE LIVSSTIL OCH EVANGELIEBERÄTTANDE KÄNNETECKEN. 

utsänd

… I UNGDOMSVÄRLDEN 
Genom touren blir du tillsammans i ett team utsänd mitt i ungdomsvärlden, på festivaler, stadsfester, i parker, på stan, för att sprida Guds kärlek och närvaro där den behövs som mest. Vi inspireras av Jesus och gör sånt vi tror att Han skulle gjort – lever utgivande betjänande liv, ber för sjuka, hjälper till där det behövs, berättar den fantastiska nyheten, erbjuder förbön, delar profetiska ord, bjuder på pannkakor, kör festivalgudstjänster, erbjuder lyssnande öron. Och massa mer! 

utrustad

… ATT SPRIDA GUDS NÄRVARO 
Genom touren får du träning och utrustning i en Jesuslivsstil med under och tecken, betjänande livsstil och evangelieberättande som kännetecken. Touren är en träningsskola där du får möjlighet att i ett tryggt sammanhang växa i hur just du kan leva ut din kristna tro. Touren inleds med både träning och undervisning. Varje dag ges praktisk träning i områden som rör en utåtriktad Jesuslivsstil, exempelvis ”bön för helande”, ”betjänande livsstil” , ”profetisk evangelisation” och ”att dela evangeliet”. Här får du bli tränad i mission så du kan ta med det till din vardag! 

rotad

… I GUDS KÄRLEK. 
Evangelisation och identitet är tätt hopkopplat. Vi är kallade att leva ut vår kristna tro utifrån vår identitet i Honom. Guds kallar inte ”slavar” till Hans mission, utan vänner. Vänner som är doppade och rotade i Hans kärlek och nåd. Därifrån får vi reflektera Hans närvaro i världen. Därför är en viktig del av tourens inriktning fokuserad mot att få fördjupa förståelsen av Guds kärlek, men också få tid med Pappa Gud. Detta sker bland annat genom undervisning, men också egentid med Gud både själv och tillsammans i lovsång. Målet är att du ska få bli ännu mer rotad i Guds kärlek och en identitet i honom, med en prestationsfri Jesuslivsstil karaktäriserad av Hans utgivande kärlek. 

FÖR VEM?
Touren är för dig som är mellan 16-26 år som har en längtan att få leva ut din tro och dela den vidare mitt i ungdomsvärlden. Du behöver inte ha någon erfarenhet av evangelisation eller tycka du har någon skills i det – kom som du är och ta chansen att bli utrustad. På touren betonad öppenhet för olika kyrkliga traditioner och vi sätter vikt på att alla ska känna sig respekterade oavsett bakgrund. 

EKONOMI
I deltagaravgiften ingår konstanderna för mat, boende och resor under touren. Kostnaden för touren är lagt på en miniminivå för att så många som möjligt ska ha möjlighet att åka med. Skulle ekonomin vara ett problem för dig av någon anledning, så hör av dig så ska vi se vad vi kan göra. Vi vill inte att någon ska missa Jesusäventyret pga ekonomi. 

Sverigetouren: 1000 kr 
Europatouren: 1600 kr 

MAT OCH BOENDE
Mat och boende sköts genom
Sverigetouren. Oftast bor vi i de kyrkor vi samarbetar med, men ibland även inne på festivalområde (se info för specifik tour). Mat ordnas med hjälp av lokala förmågor, eller så fixar vi den tillsammans på touren. Vi har ett regelbundet matschema med frukost, lunch och middag.

TOURKULTUR 
Välkommen som du är, oavsett bakgrund, oavsett erfarenhet! Touren är något alldeles speciellt, det brukar de flesta som varit med bli rätt tagna av. På touren skapas det en skön blandning av god gemenskap, tillbedjan och Jesusfokus, förväntan på Guds närvaro, prestationsfrihet, enkelhet, frimodighet och glädje, familj, frihet att vara sig själv, entusiasm över Jesu godhet! Något som måste upplevas! 

upplägg

Upplägget bygger på tid att både få ta emot men också ge ut. På förmiddagarna fokuseras på det försnämnda: vi tar egen tid med Gud, tid tillsammans i tillbedjan och bön samt undervisning. På eftermiddagarna fokuseras på träning – du får en praktisk undervisning i något ämne, sedan provar vi på och tränar tillsammans! Tillsammans i teamet och med någon med mer erfarenhet får du prova på samtidigt som vi tillsammans som team får nå ut. På kvällarna körs någon lite större satsning – vi kör Pannkakskyrka, bjuder in till fest, kör utegudstjänst, med mera!