Sverigemissionär

HJÄLP OSS SÄNDA MISSIONÄRER UT I SVERIGE: Sverige är ett land i behov av mission och i detta uppdrag vill Gud använda alla oss som tror på Honom för att sprida Hans rike. REACH åker därför ut land och rike med team på förfrågningar från ungdomsgrupper, läger och konferenser för att inspirera, utrusta och träna ungdomar att nå ut med evangeliet. För att kunna åka ut på fler förfrågningar och utrusta fler lokala ungdomar att nå ut med evangeliet på sin ort vill REACH anställa tre Sverigemissionärer på 20% vardera till vt20. Dessa kommer jobba nära våra många volontärer (läs mer om teamresepoolen här) samt leda teamresor ut i Sverige. Två av dessa tjänster är finansierade, nu söker vi medel för den tredje.

Insamlingsmål: 25 månadsgivare som ger 200kr/månad*
Månadsgivare

**senast uppdaterad: 15 oktober

Ekonomi

Genom Reach kommer Sverigesmissionärer att erbjudas 20%-tjänster som administreras genom organisationen.

Uppdrag

Sverigemissionärernas uppdrag kommer ligga i att träna och leda team ut i Sverige till församlingar, ungdomsgrupper, läger, festivaler och konferenser för att inspirera och utrusta kristna ungdomar i en utåtriktad evangeliserande livstil. Teamen kommer både att inspirera och undervisa på samlingar, men också leda outreaches/pannkakskyrka för att aktivera och träna i evangelisation. Vi ser en styrka i kombinationen av inspiration, reflektion och praktik och träning. Sverigemissionärernas uppgift och uppdrag kommer också ligga i att träna de volontärer som finns i Reachs nätverk för detta uppdraget. Just nu finns en grupp unga vuxna på 15 personer som överlåtit sig till uppgiften.

Bakgrund

Volonäterer och anställda inom Reach har alltsedan Pannkakskyrkans uppstart åkt ut på förfrågningar runt om i hela Sverige för att inspirera och aktivera i evangelisation. Vi har under många år haft fler förfrågningar än vad vi kunnat möta upp. Därför har vi under det senaste tiden byggt upp en volontär-team för att kunna åka ut på fler förfrågningar. För att styrka upp nätverket av volontärer, samt kunna skapa ännu större stabilitet, kvalitet och möjlighet att åka ut till fler sammanhang har behovet setts av att kunna anställda fler personer som jobbar med detta uppdrag.