HJÄLP OSS SÄNDA MISSIONÄRER UT I SVERIGE:

Sverige är ett land i behov av mission och i detta uppdrag vill Gud använda alla oss som tror på Honom för att sprida Hans rike. REACH åker därför ut land och rike med team på förfrågningar från ungdomsgrupper, läger och konferenser för att inspirera, utrusta och träna ungdomar att nå ut med evangeliet. För att kunna åka ut på fler förfrågningar och utrusta fler lokala ungdomar att nå ut med evangeliet på sin ort vill REACH anställa tre Sverigemissionärer på 20% vardera. Dessa kommer jobba nära våra många volontärer (läs mer om teamresepoolen här) som finns och leda teamresor ut i Sverige. Två av dessa tjänster är finansierade, nu söker vi medel för den tredje. Mer info hittar du här…