Med ord, handling och kraft
dela evangeliet och Guds kärlek i ungdomsvärlden

REACH finns för inspiration, hjälp, träning & utrustning av unga och församlingar för att nå ut med evangeliet i
ord, handling och kraft genom vardagslivsstil, lokala initiativ och ungdomsgruppen.