Teamresopoolen

Längtar du efter att åka ut i Sverige i team med andra för att peppa och träna ungdomar att sprida evangeliet? Då är teamresopoolen en möjlighet till just detta! Genom teamresopoolen får du en chans att uppmuntra, undervisa, träna, aktivera ungdomar i Sverige i evangelisation. Genom teamresopoolen får du också coachning och träning – alltså en växtplats även för dig! 

Bakgrund och idé: Som organisation får vi en hel del inbjudningar från ungdomsgrupper, församlingar och konferenser för att uppmuntra, undervisa och träna ungdomar i det som är Reach vision. Vi ser närvaron ute i landet som otroligt viktig för att sprida visionen och hjälpa församlingar och ungdomar växa i evangelisation. Genom teamresopoolen vill vi skapa en större möjlighet att betjäna fler lokala sammanhang genom team som åker ut i Sverige.

Visionen: Visionen med teamresopoolen är att genom lokala besök inspirera, rota, utrusta och träna ungdomar runt om i Sverige att dela evangeliet i Jesu karaktär och hjärta i sin värld.

Upplägg: Upplägget bygger på en pool med personer som finns tillgängliga för att åka ut när vi får olika förfrågningar från sammanhang. Varje gång Reach får en inbjudan skickar vi alltså förfrågan vidare till gruppen där det ges möjlighet att hänga på för den som kan och vill. Vi strävar att alltid se till att det är minst tre personer som åker ut tillsammans.

Ansvar: Teamresopoolen är en växtplats där du tillsammans med andra får växa i att dela med dig till andra av vad du själv fått växa i. Nivån lägger du själv. Vi räknar alltså inte med att du är ”klar” för att vara med, men att du längtar efter att växa och formas. För att vara med i teamresopoolen gäller att du ställer upp på följande punkter:

    • Du har din församlingslednings förtroende, välsignelse och utsändande i uppgiften.
    • Du vill hedra, stå på och förvalta de värderingar, arbetssätt och vision som Reach verkar i.
    • Du har ambitionen att åka med åtminstone 1ggr/termin till något sammanhang.
    • Du har gått en introdag.
    • Du är redo att själv bli coachad och formad i uppdraget.

Praktiskt: Reach står för kostnader i samband med resor till och från lokala sammanhang, träffar och utbildning i teamresopoolen. Reach står också för matkostnader upptill 100kr/dag.

Låter det intressant? Skicka in en intresseansökan nedan!

Nästa intro: 15 november

Plats: Via länk (Skype/google)  Tid: 18.30-21

Upplägg: Välkommen på en introkväll för teamresopolen då du kommer att få en introduktion till visionen, upplägget & praktiska detaljer kring uppdraget! 

Anmälan: Anmälan sker senast 1 november.

Låter det intressant? Anmäl dig nu! Länk till anmälningsformuläret hittar du nedan…

*Boka redan nu in 1-2 februari då vi kommer ha en gemensam träff med alla inom teamresopoolen för att mötas, ta tid i förbön, undervisning, träning m.m.