Kännetecken

Jesus som förebild

Jesu liv är modellen för den vision som Reach vill gestalta. Precis som Jesus, apostlarna och den tidiga kyrkan modellerade så tror vi att vi är kallade att på samma sätt gestalta mission i en betjänande livsstil som visar Guds kärlek och kommunicerar evangeliet genom ord, i handling och kraft. Och vi tror att med Jesus som förebild så behöver mission komma underifrån och vara betjänande och karaktäriseras av respekt.

Kärlek

Vi älskar för att Gud först älskat oss. Vi älskar inte för att bli älskade, vi älskar för att vi är älskade. En kärlek som Gud genom Jesu död på korset bevisat för oss. Grunden för det vi får göra för Honom är det Han gjort för oss. Precis som Fadern sände sin Son för att Han älskar världen, så vill vi på samma sätt att allt vi gör och uttrycker ska vara grundat Hans utgivande kärlek.

Mångfald och kreativitet

Gud är skapande och kreativ, och där Gud skapar blir det en mångfald av uttryck. Som Guds avbilder är vi medskapare! Eftersom vi alla är unika individer tror vi också att mission på samma sätt kommer att präglas av en mångfald av uttryck när vi får vara fria att vara oss själva.

Alla kan vara med

Mission är en del av vår identitet som kristna. Ingen är diskvalificerad i att få vara ljus i vår värld. Alla får vara med och Gud har gett oss Anden för att vi tillsammans med Honom ska kunna förändra vår värld.

Folklighet och enkelhet

Precis som Jesus kom till vår värld och blev en av oss, så vill vi utmanas av att möta människor i deras arena. Vi kommer med dem vi är, våra intressen, gåvor, uttryckssätt och får möta människor som vi är och med hela vår person.

Församlingsgrundad

Reach är en rörelse som har sin utgångspunkt och grund i lokala församlingar. Detta eftersom vi tror att uppdraget att vara ljus och förmedla evangeliet är församlingens. Som rörelse utgår vi från lokala församlingar. Vi hedrar också de generationer som gått före.

Anden är med

Vi är inte själva i uppdraget. Anden är med oss och vi med Honom. Anden är centralgestalten i mission – det är Anden som verkar genom oss och i människors hjärtan, pånyttföder, befriar och helar. Vi får samarbeta med Anden när Gud når ut och verkar i världen. Vi är förväntansfulla på Guds närvaro, men är samtidigt medveten om att Guds rike inte kommer i sin fullhet förens att Jesus kommer tillbaka och gör allt nytt.